Các yếu tố ảnh hưởng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Nguyễn Kim Phước
Ngày nhận: 11/08/2015   Ngày nhận lại: 29/01/2016   Ngày duyệt: 10/03/2016   Mã số: 3/16/1956
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Phương pháp hồi quy SGMM cho dữ liệu bảng của 30 tỉnh/thành phố được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vốn FDI năm sau chịu ảnh hưởng mạnh bởi vốn FDI năm trước. Đồng thời, tăng trưởng kinh tế, vốn đầu tư trong nước, độ mở của nền kinh tế, cơ sở hạ tầng và chi phí gia nhập thị trường có tác động dương đến nguồn vốn FDI vào Việt Nam.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI), tỉnh/thành Việt Nam (Vietnam), SGMM (System General Method of Moments).
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây