Chính sách điều tiết giá và kiềm chế lạm phát tại Việt Nam

Nguyễn Trần Phúc
Ngày nhận: 10/05/2015   Ngày nhận lại:   Ngày duyệt: 05/10/2016   Mã số: 5/16/2002
Tóm tắt: Nghiên cứu này thực hiện đối sánh giữa các quy định tính toán tỷ lệ an toàn vốn (CAR-Capital Adequacy Ratio) theo quy định của Việt Nam và quy định của Basel II nhằm đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn Basel II về chỉ tiêu CAR theo quy định của Việt Nam. Nghiên cứu cũng sử dụng số liệu tính toán CAR cụ thể của ba ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần theo quy định Việt Nam và Basel II. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mức độ khác biệt khá lớn cả trong quy định và số liệu tính toán thực tế ngay cả khi chỉ tính rủi ro tín dụng (RRTD) theo phương pháp chuẩn hóa, chưa tính đến rủi ro thị trường (RRTT), rủi ro hoạt động (RRHĐ) và nguyên nhân của sự khác biệt này.
Từ khóa: Điều tiết giá, kiềm chế lạm phát, VAR.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây