Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn BASEL II của chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Việt Nam

Hoàng Công Gia Khánh, Phạm thị Mỹ Linh
Ngày nhận: 10/05/2015   Ngày nhận lại:   Ngày duyệt: 04/10/2016   Mã số: 4/16/1959
Tóm tắt: Khoảng rộng lãi suất (Interest rate spreads, IRS) của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) là một vấn đề quan trọng trong quản trị ngân hàng. Vì vậy, hiểu được nguồn gốc của những yếu tố tác động đến IRS của các NHTM sẽ giúp các nhà quản trị ngân hàng có thể dự báo và điều tiết hoạt động kinh doanh hiệu quả. Bài viết sử dụng các phương pháp hồi qui cho dữ liệu bảng bao gồm mô hình FEM (Fixed Effects Model) và REM (Random Effects Model), với dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2009-2015. Kết quả nghiên cứu chỉ ra IRS của ngân hàng chịu tác động của các yếu tố: chi phí hoạt động, thu nhập ngoài lãi và lạm phát. Từ đó, nghiên cứu gợi ý chính sách góp phần nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam.
Từ khóa: Basel II, CAR, tỷ lệ an toàn vốn, ngân hàng thương mại.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây