Hội nhập tài chính của các nước Đông Nam Á với thế giới: phân tích thông qua mối quan hệ giữa các thị trường chứng khoán

Hoàng Thị Phương Anh, Lê Thị Hồng Minh, Nguyễn Bùi Hạnh Duyên
Ngày nhận: 12/12/2016   Ngày nhận lại: 02/07/2017   Ngày duyệt: 10/07/2017   Mã số:
Tóm tắt: Mục tiêu của bài nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ hội nhập tài chính (HNTC) giữa các thị trường chứng khoán (TTCK) của sáu quốc gia Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia và Singapore) và các TTCK phát triển (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc) trong giai đoạn từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2015. Bằng việc sử dụng phương pháp kiểm định đường bao (Bounds test), kết hợp với mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) dựa trên cách tiếp cận mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL), kết quả nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn giữa các TTCK phát triển và các TTCK Đông Nam Á, đặc biệt TTCK Trung Quốc thể hiện rõ nét mối quan hệ hội nhập toàn cầu.
Từ khóa: hội nhập tài chính, kiểm định đường bao, ARDL

Estimating the financial integration of Southeast Asian stock markets with global stock markets

Abstract: The paper examines stock market integration among six Southeast Asian stock markets (Vietnam, Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia and Singapore) and stock markets developed (the US, UK, Germany, Japan and China) in the period from January 2001 to December 2015. Using the bounds testing approach to cointegration and error-correction modeling (ECM) based on autoregressive distributed lag model(ARDL), the results show that there are short- and long-run relationships between Southeast Asian stock market returns and the returns of the global developed stock markets, especially Chinese stock market reflects a clear significant relationship with global integration.
Keywords: financial integration, bounds testing, ARDL
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây