Kế toán trách nhiệm xã hội - Công cụ quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững

Huỳnh Đức Lộng
Ngày nhận:   Ngày nhận lại:   Ngày duyệt: 07/10/2016   Mã số: 7/16/1957
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết là ước lượng ảnh hưởng của các yếu tố đến lãi suất mua chịu (trả chậm) vật tư nông nghiệp (VTNN) của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trên cơ sở hệ thống dữ liệu sơ cấp thu thập bằng phương pháp ngẫu nhiên từ 1.005 nông hộ sinh sống nơi đây. Kết quả ước lượng cho thấy có 4 yếu tố đồng biến và 3 yếu tố nghịch biến với lãi suất mua chịu VTNN của các nông hộ được khảo sát. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất giải pháp giảm thiểu lãi suất mua chịu để góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho các nông hộ trồng lúa.
Từ khóa: Kế toán trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây