Mối quan hệ giữa cạnh tranh và hiệu quả trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Phan Thị Thơm, Thân Thị Thu Thủy
Ngày nhận: 09/09/2015   Ngày nhận lại: 13/11/2015   Ngày duyệt: 10/01/2016   Mã số: 01+02-16-50
Tóm tắt: Bài báo này nghiên cứu tác động của cạnh tranh đến hiệu quả chi phí (HQCP) và hiệu quả lợi nhuận (HQLN) trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2005-2014. Bằng phương thức kiểm định nhân quả Granger thông qua phương pháp ước lượng GMM sai phân và GMM hệ thống, kết quả tìm thấy rằng cạnh tranh không gây tổn hại đến cả HQCP và HQLN của hệ thống NHTM Việt Nam.
Từ khóa: Cạnh tranh, hiệu quả, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây