Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực - yếu tố then chốt tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Phạm Đức Chính
Ngày nhận:   Ngày nhận lại:   Ngày duyệt:   Mã số: 12/16/1992
Tóm tắt: Nhân dân tệ của Trung Quốc (CNY) được sử dụng ngày càng phổ biến trong hoạt động thanh toán, đầu tư và dự trữ quốc tế. Nghiên cứu cho thấy những kết quả đạt được trong quá trình quốc tế hóa CNY của Trung Quốc. Bài viết cũng phân tích tác động của quá trình này đến an ninh tài chính của Việt Nam qua việc xem xét ảnh hưởng của nó đến tình hình đầu tư, xuất nhập khẩu và tỷ giá hối đoái của Việt Nam. Cuối cùng, bài viết đã gợi ý một số giải pháp nhằm giảm bớt tác động bất lợi của quá trình quốc tế hóa CNY đến an ninh tài chính của Việt Nam.
Từ khóa: nguồn nhân lực, lợi thế cạnh tranh, chi phí thấp, khác biệt hóa.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây