Tác động của rủi ro trong hệ thống ngân hàng đến ổn định tài chính tại Việt Nam

Bùi Quang Tín
Ngày nhận: 25/05/2015   Ngày nhận lại: 30/07/2015   Ngày duyệt: 10/03/2016   Mã số: 3/16/1948
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về tác động của rủi ro trong hệ thống ngân hàng đến ổn định tài chính tại Việt Nam. Các yếu tố về thực trạng mà tác giả đề cập về rủi ro trong hoạt động ngân hàng bao gồm: nợ xấu; tỷ giá và tín dụng ngoại tệ; tái cơ cấu ngân hàng. Từ các phân tích trên, tác giả sẽ gợi ý một số giải pháp nhằm hạn chế tác động của rủi ro trong hệ thống ngân hàng đến ổn định tài chính tại Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Rủi ro, ổn định tài chính, hệ thống ngân hàng.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây