Thị trường tài chính - tiền tệ Việt Nam năm 2016 – thành công, thách thức và giải pháp

Nguyễn Đại Lai
Ngày nhận: 31/12/2016   Ngày nhận lại: 02/01/2017   Ngày duyệt: 10/01/2017   Mã số:
Tóm tắt: Năm 2016 với nhiều sự kiện lớn về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội. Mục tiêu của bài viết nhằm điểm qua những thành công và thách thức của thị trường tài chính (TTTC) - tiền tệ trong năm 2016. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm lành mạnh hóa TTTC - tiền tệ nói riêng và cho nền kinh tế Việt Nam nói chung.
Từ khóa: thị trường tài chính - tiền tệ, ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại.

Vietnam's financial market in 2016 - accomplishment, challenges and recommendations

Abstract: The year 2016 marked with important events on the Vietnam’s political-economic and social agenda. This paper highlights the accomplishments and challenges of currency and financial markets of Vietnam in 2016. The paper proposes a number of solutions for healthy currency and financial markets in Vietnam in particular and for its sound economy in general.
Keywords: financial market, State Bank, commercial bank.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây