Thu nhập ngoài lãi và hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Diễm Hiền, Nguyễn Hồng Hạt
Ngày nhận:   Ngày nhận lại:   Ngày duyệt: 10/10/2016   Mã số: 10/16/1957
Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa tín dụng thương mại (TDTM) và vay ngân hàng trong điều kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 bằng việc sử dụng dữ liệu hàng quý của 104 công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong giai đoạn 2007-2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hiệu ứng thay thế giữa TDTM và vay ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy sự sụt giảm cung và cầu TDTM sau giai đoạn khủng hoảng tài chính.
Từ khóa: Thu nhập ngoài lãi, hiệu quả tài chính, ngân hàng thương mại.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây