Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2017

  • Tin tức

Theo Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới vào tháng 6/2017 có tựa đề “Triển vọng kinh tế toàn cầu: Sự phục hồi nhẹ”, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2017 được dự báo đạt mức 2,7% và 2,9% vào các năm 2018 và 2019.

Kết quả này dựa trên sự tăng trưởng trong sản xuất và thương mại, niềm tin thị trường được cải thiện, các điều kiện tài chính quốc tế thuận lợi và ổn định giá cả hàng hóa thế giới. Mức tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển kỳ vọng đạt 1,9% vào năm 2017. Do đó, các đối tác thương mại của các nước phát triển có thể hưởng lợi từ mức tăng trưởng này. Đối với các nước đang phát triển và thị trường mới nổi, tăng trưởng kinh tế vào năm 2017 được dự báo phục hồi lên 4,1%  so với 3,5% vào năm 2016. Nguyên nhân của sự phục hồi này là hoạt động xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua những trở ngại trước đó. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng toàn cầu vẫn phải đối mặt với một số rủi ro như mức độ bảo hộ thương mại gia tăng, chính sách kinh tế bất định, khả năng gián đoạn thị trường tài chính và tăng trưởng tiềm năng yếu hơn trong dài hạn.

(Tổng hợp từ http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-strengthen-to-2-7-percent-as-outlook-brightens.)