Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2017

  • Tin tức

Ngày 05/7/2017, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố Báo cáo tham vấn về tình hình kinh tế Việt Nam.

Theo đó, mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2017 được dự báo là 6,3%, thấp hơn mức dự báo 6,5% được đưa ra hồi tháng 5 vừa qua. IMF cũng đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2018 của Việt Nam sẽ tăng 6,3%. Một số chỉ số kinh tế và tài chính cơ bản được dự báo trình bày trong Bảng 1.

Mặc dù hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế nhưng IMF lại đưa ra một số nhận định khá lạc quan liên quan đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Cụ thể, kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng trưởng bền vững được thúc đẩy chủ yếu từ các yếu tố như cầu nội địa mạnh mẽ; xuất khẩu công nghiệp và đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao nhờ các hiệp định thương mại song phương được triển khai nhanh chóng như hiệp định FTA với EU; các chương trình cải cách đầy tham vọng của Chính phủ để chuyển sang mô hình phát triển bền vững, đặc biệt là cải cách tài khóa; chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành phù hợp. 

 

 

(Tổng hợp từ https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/05/pr17262-vietnam-imf-executive-board-completes-the-2017-article-iv-consultation.)