Giải pháp huy động nguồn lực USD trong dân

  • Tin tức

Ngày 18/7/2017, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo đó, sáu vấn đề mà Thủ tướng yêu cầu NHNN giải trình, làm rõ: (i) tăng trưởng tín dụng và hạ lãi suất; (ii) xử lý nợ xấu; (iii) giải pháp huy động được nguồn lực USD đang nằm trong dân; (iv) vấn đề sở hữu chéo; (v) NHNN cần tiếp tục quan tâm tới một số lĩnh vực; (vi) NHNN phải tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an toàn cho người gửi tiền. Trong đó, việc nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực USD trong dân thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, trong những năm qua, các giải pháp điều hành vĩ mô tổng thể là phù hợp và hiệu quả. Do đó, nguồn lực ngoại tệ đã chuyển hóa thành VND. Điển hình như năm 2016, gần 10 tỷ USD đã được NHNN mua vào để tăng dự trữ ngoại hối, trong đó phần lớn là từ ngoại tệ nắm giữ trong dân. Trên cơ sở đó, Thống đốc khẳng định “Chúng tôi cho rằng đây là giải pháp huy động nguồn lực tốt nhất trong điều kiện của chúng ta mà vẫn giữ được ổn định vĩ mô, không để những biến động ngoài tầm kiểm soát. Ngay cả với vàng, trong những năm qua chúng ta không mất ngoại tệ để nhập vàng, người dân cũng không đổ nguồn lực mua vàng như trước nữa, chuyển hóa nguồn lực vào nền kinh tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ các giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực nhưng làm sao bảo đảm ổn định”.

(Tổng hợp từ http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Thong-doc-Da-co-giai-phap-huy-dong-vang-USD-trong-dan/20177/22055.vgp. )