Tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2017

  • Tin tức

Theo công bố của Tổng Cục Thống kê, trong sáu tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội đã có chuyển biến theo hướng tích cực: (i) kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng quý II cao hơn quý trước; (ii) lạm phát được kiểm soát; (iii) mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định; (iv) môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; (v) xuất khẩu tăng cao; (vi) thu hút khách quốc tế và đầu tư nước ngoài đạt khá...

Cụ thể, sáu tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%; khu vực dịch vụ tăng 6,85%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ năm năm gần đây. Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), bình quân sáu tháng đầu năm 2017 tăng 4,15% thấp hơn mức tăng 4,96% của quý I. Lạm phát cơ bản bình quân sáu tháng đầu năm 2017 tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016 đã cho thấy lạm phát đang có xu hướng giảm dần và duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ. Về hoạt động ngân hàng, tính đến ngày 20/6/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,69% so với cuối năm 2016. Tăng trưởng tín dụng sáu tháng đầu năm đạt 7,54%. Mặt bằng lãi suất huy động tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6 - 9%/năm đối với ngắn hạn, 9 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng có tình hình tài chính minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4 - 5%/năm. Đối với xuất nhập khẩu, lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa tăng 18,9%, nhập khẩu hàng hóa tăng 24,1%. Đặc biệt, lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến ngày 20/6/2017, cả nước thu hút được 1.183 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 11,84 tỷ USD, tăng 56,3% về số dự án và tăng 57,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

(Tổng hợp từ http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18471.)