Ra mắt TẠP CHÍ CNNH phiên bản tiếng Anh - BANKING TECHNOLOGY REVIEW

  • Tin tức

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ra mắt số đầu tiên Tạp chí tiếng Anh - Banking Technology Review vào ngày 02/9/2017.

       
         Hướng đến kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), được sự chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông theo tinh thần Công văn số 1256/BTTTT-CBC ngày 14/4/2017, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh ra mắt số đầu tiên Tạp chí tiếng Anh Banking Technology Review vào ngày 02/9/2017. Tạp chí gồm 150 trang và được xuất bản theo quý (4 số/năm).

         Hội đồng biên tập có sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành từ Mỹ, Nga, Cộng hòa Séc, Đài Loan... Tạp chí có hai mục chính là Banking & Finance và Macroeconomic Issues. Ngoài ra, mục Hot Topics sẽ công bố những nghiên cứu mới nhất về các quá trình diễn ra trong hệ thống tài chính Việt Nam.

         Tạp chí Banking Technology Review đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí sẽ công bố các bài nghiên cứu có giá trị cao thuộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng cũng như các ngành gần của các nhà khoa học trong và ngoài nước, đặc biệt những công trình được chấp nhận đăng tải trong kỷ yếu của The International Econometric Conference of Vietnam (ECONVN) và các Hội thảo quốc tế khác do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tổ chức thường niên.