Chậm giải ngân vốn đầu tư công

  • Tin tức

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 (không bao gồm trái phiếu chính phủ) là 307.150 tỷ đồng. Đến hết tháng 6/2017, số vốn còn lại chưa giao là trên 4.000 tỷ đồng. Đối với vốn trái phiếu chính phủ (TPCP), tổng vốn đầu tư năm 2017 là 66.485 tỷ đồng.

Qua 6 tháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới giao được 5.197 tỉ đồng vốn kế hoạch năm 2017, chiếm 10,4%. Đối với vốn TPCP chuyển nguồn chỉ giao được hơn 6.200 tỉ đồng (38,2%). Như vậy, vốn TPCP chưa giao vẫn còn gần 55.000 tỉ đồng. Do đó, chậm giải ngân vốn đầu tư công chủ yếu xuất phát từ việc giao vốn TPCP.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, “nguyên nhân giao chậm trễ vốn TPCP là do chế độ quy định, điều kiện để bố trí kế hoạch đầu tư công hằng năm cho dự án khởi công mới phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 30/10 của năm trước năm kế hoạch. Nhưng trên thực tế, các dự án khởi công mới đề xuất bố trí kế hoạch năm 2017 nguồn vốn TPCP đều có quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2016”. Do đó, một số giải pháp được đưa ra nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công: (i) kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2017; (ii) sửa đổi pháp luật liên quan tới đầu tư công để xác định rõ các bất cập và nhanh chóng sửa đổi; (iii) xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới; (iv) đến hạn định vào tháng 10/2017, đơn vị nào, địa phương nào không giải ngân thì sẽ điều động vốn cho đơn vị khác…

 

(Tổng hợp từ https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnfsc.gov.vn%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbccp_t12.2016_final.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELY4Um2x409w2EBLKpq4bTm8NODQ.)

Tin khác