Xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Lê Thị Mỹ Ngọc
Ngày nhận:   Ngày nhận lại:   Ngày duyệt: 03/10/2014   Mã số: 03-14-CÐ-03
Tóm tắt: Bài viết này phân tích thực trạng nợ xấu và xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói chung và 13 NHTM nói riêng trong giai đoạn 2007- 2013. Kết quả nghiên cứu chỉ ra được những nguyên nhân làm phát sinh nợ xấu và những vấn đề còn tồn tại trong công tác xử lý nợ xấu tại các NHTM Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó, gợi ý một số chính sách nhằm thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu, góp phần tái cơ cấu thành công hệ thống NHTM theo Đề án 254 trong giai đoạn 2011-2015.
Từ khóa: Nợ xấu, xử lý nợ xấu, ngân hàng thương mại.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây