Tổng biên tập
PGS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch 
Phó Tổng biên tập
TS. Nguyễn Thị Luyện

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP 
Chủ tịch Hội đồng
PGS.TS. Lý Hoàng Ánh

Các ủy viên

GS.TS. Cao Cự Bội

GS.TS. Nguyễn Thị Cành

PGS.TS. Hà Thị Thiều Dao

PGS.TS. Đoàn Thanh Hà

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Hoa

PGS.TS. Tô Ngọc Hưng

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

PGS.TS. Ngô Hướng

PGS.TS. Nguyễn Thị Loan

GS.TS. Dương Thị Bình Minh

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhung

PGS.TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch

PGS.TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo

TS. Nguyễn Toàn Thắng

GS.TS. Nguyễn Thanh Tuyền

GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân


ISSN: 1859 - 3682 | E-ISSN: 1859 - 3682